Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES/obecné nařízení o ochraně osobních údajů, /GDPR/. Škola vystupuje jako správce osobních údajů žáků a zaměstnanců školy. Naprostou většinu osobních údajů shromažďujeme a spravujeme na základě právní povinnosti či oprávněného zájmu. Na ostatní údaje nespadající do výše zmíněných kategorii potřebuje škola informovaný souhlas. Škola k výše uvedenému datu jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů /DPO/: Jana Kárníková, mob.: +420 731 453 179, tel.: +420 569 624 548, email: karnikova@zs-chotebor.com

  • Vnitřní směrnice GDPR
  • Organizační opatření GDPR
  • Datové sady organizace
  • Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .