Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Co je enkaustika?

Enkaustika je malířská technika starověkého antického původu, při níž se užívalo barviv třených se zvlášť připraveným voskem. Po dokončení se tato vosková malba horkem spojovala a vpalovala k podkladu, byla napojena voskem, enkaustována. Vosk se po prvním zahřátí poškodil. Enkaustická malba, známá též jako malování horkým voskem, využívá horký včelí vosk, do kterého byl přidán barevný pigment.

V hodinách výtvarné výchovy naši žáci nejen kreslí a malují pastelkami, vodovkami, temperami, ale mají možnost vyzkoušet si celou řadu zajímavých výtvarných technik. Jednou z nich je i enkaustika, jejímž prostřednictvím vznikají obrázky podněcující fantazii, obrázky snové nebo pohádkové. V dnešní době je její výroba o něco snažší než dřív, stačí starší žehlička, voskové barvy a lesklý papír. A také chuť překonat prvotní obavy, zkusit nové a zapojit zručnost i fantazii.

Během chvíle a za velkého nadšení vznikala tak pod rukama dětí řada obrázků a obrazů plných barev a tvarů. Jejich výrobou však práce nekončila. Obrázky posloužily dál v hodinách českého jazyka jako inspirace pro tvorbu příběhů a pohádek, třeba o hloupé lišce, o hodné velrybě, o velké vodě či fotbalové brance. Nejlepší výtvory ozdobí zjara chodby naší školy. Jste-li zvědaví, přijďte se podívat.

canisterapie
Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
.