Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Přípravný stupeň Základní školy speciální

Vzdělávání v přípřavném stupní Základní školy speciální je určeno dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje jejich individuální zvláštnosti v době před nástupem k povinnému vzdělávání.

O zařazení dítěte do přípravného stupně rozhoduje ředitelka školy při splnění následujících podmínek:

Vzdělávací program je koncipován jako jednoletý, s ohledem na individuální vzdělávací potřeby dítěte je možné ho rozložit (nejvýše na dobu tří let). Při respektování individuálních vzdělávacích potřeb je ve třídě snížený počet dětí, k dispozici je rovněž široká nabídka terapií.

Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
.