Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Bazální stimulace

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

Ve dnech 2. - 3. května 2013 absolvovalo osm našich pedagogických pracovníků v rámci projektu "Kvalitní podpora" základní kurz bazální stimulace. Pod vedením Bc. Heleny Dvořákové pronikli do tohoto konceptu podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu.

Naučili se nejen teoreticky, ale zejména prakticky různé somatické, vestibulární, vibrační stimulace, polohování a mnoho dalších technik, které budou moci využívat ve své pedagogické praxi s žáky, kteří mají kombinovaná postižení. Pedagogové během tohoto velmi přínosného kurzu zároveň načerpali tipy na vhodné polohovací a masážní pomůcky, které se dále budou objednávat.

  • Fotogalerie
  • Mgr. Bc. Danielková Drahomíra
    ředitelka školy

    Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .