Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Návštěva Základní školy a Střední školy Březejc

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

Ve středu 26. listopadu 2014 několik zaměstnanců naší školy navštívilo Základní školu a Střední školu Březejc, která je součástí Dětského střediska Březejc spadajícího pod ÚSP pro tělesně postižené Kociánka. Středisko se nachází asi 10 km od Velkého Meziříčí mezi obcemi Březejc a Ořechov a výuka žáků zde probíhá na těchto druzích škol - v základní škole praktické, základní škole speciální, praktické škole jednoleté, praktické škole dvouleté a ve dvouletém učebním oboru Tkalcovské práce.

Po příjezdu do školy jsem byli mile přijati paní ředitelkou a po úvodním obecném seznámení se školou nás také ona provedla celým areálem školy. Paní ředitelka i ostatní zaměstnanci školy ochotně odpovídali na naše otázky týkající se celkového chodu a organizace školy, práce v jednotlivých typech škol, možností spolupráce s místními podnikateli (výroba dárkových předmětů pro zaměstnance či klienty), ubytování žáků a studentů apod. Nás všechny zaujaly výrobky zdejší keramické dílny a studentů učebního oboru Tkalcovské práce.

Návštěva této školy pro nás byla povzbuzením i inspirací. Za toto zaměstnancům i studentům Základní a Střední školy Březejc děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich další práci.

Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
.