Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Den otevřených dveří

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhl Den otevřených dveří na internátě naší školy ve Smetanově ulici. Byl uspořádán u příležitosti ukončení projektu, který byl realizován od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2014 a byl financován Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

V rámci projektu absolvoval pedagogický sbor odborný seminář. Nabyté vědomosti poté předávali žákům a aplikovali je do praxe při plnění jednotlivých aktivit projektu. Projekt byl zaměřen na pozemek kolem internátu školy, který je využíván k výuce pěstitelství, k odpočinkové i sportovní činnosti našich žáků. Realizace aktivit probíhala v rámci výuky a při workshopu. Většinu prací vykonávali žáci a pedagogové školy, pouze prořez stromů prováděla odborná firma, k usazení solitérních kamenů na suché stanoviště bylo zapotřebí těžké techniky a k vybudování záchytného systému na dešťovou vodu jsme využili též odborníky.

Na školním pozemku se již některé prvky přírodní zahrady vyskytovaly již před začátkem projektu jako například ovocný sad, vzrostlé listnaté a jehličnaté stromy, zeleninové záhony, živý plot z planých keřů a kompost. Ostatní prvky jsme budovali plněním klíčových aktivit projektu dle časového harmonogramu. Na jaře 2013 jsme zahájili stavbu tunelu z vrbových proutků. Dále jsme vymezili místo pro přirozenou louku březovými kmeny, stříhali jsme ovocné stromy, vysázeli jsme trvalkový a bylinkový záhon, oseli jsme zeleninové záhony. Vše bylo po každém sečení mulčováno posekanou trávou. Na podzim 2013 jsme zasázeli živý plot z jedlých bobulových keřů a založili jsme suché stanoviště, které bylo v rámci workshopu osázeno skalničkami. K zalévání je používána dešťová voda a veškerý odpad ze zahrady kompostujeme. Ani přes zimu jsme nezaháleli. Žáci vyráběli ptačí budky ze dřeva, zahradní keramiku a informační cedule, které Vás provedou celou zahradou a popíší dané stanoviště.Na Den otevřených dveří se přišli podívat žáci z místních mateřských škol, základních škol, studenti gymnázia a široká veřejnost. Celkový počet návštěvníků byl 450. Prohlédli si zahradu s nově vytvořenými prvky. Pro dětské hosty jsme připravili aktivity s ekologickou tematikou, tvořivé dílničky a celou akci doprovázeli naši žáci hudebním vystoupením. Na závěr si každý odnesl malou pozornost a věříme, že i pěkné zážitky.

Přírodní zahrada není jenom o práci, ale měla by sloužit k pozorování, odpočinku a zároveň vytvářet oázu pro lidi, zvířata i rostliny. Zahrada je něco živého, neustále se proměňuje a vyvíjí. Ukončením projektu pro nás tedy nic nekončí, ale teprve začíná. Doufáme, že naše úsilí bude odměněno získáním certifikátu přírodní zahrady, o který bychom chtěli zažádat v příštím školním roce.

  • Plakát
  • Den otevřených dveří-fotky

    Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .