Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Projekt "Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu"

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

Projekt „Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Zahájen byl v naší škole 1. dubna 2013, skončil 31. ledna 2015 a v současné době probíhá jeho udržitelnost.

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt poskytne žákům širokou a kvalitní nabídku dostupných terapeutických služeb odborníků v oblastech psychologické, logopedické, rehabilitační, fyzioterapeutické a speciálně pedagogické. Mělo by tak dojít ke zlepšení komunikačních schopností a sociálních dovedností žáků, k rozvoji hrubé a jemné motoriky a manuálních dovedností. Žáci by měli umět pochopit a zvládat svoje emoce a nálady, vhodně vystupovat v kolektivu a na veřejnosti. Součástí projektu je i zajištění činnosti asistentů pedagoga a výměna zkušeností a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků a jejich asistentů.

A co konkrétně naše žáky čeká? Na co se mohou těšit? Budou se účastnit plaveckého výcviku, muzikoterapeutických a canisterapeutických kurzů, ve škole bude své služby poskytovat logoped, fyzioterapeut a psycholog. Pod vedením proškolených pedagogů vznikne dramaterapeutický kroužek a kroužek tradičních řemesel, kde se žáci mj. naučí smaltování, pletení z pedigu, drátování a práci s keramickou hlínou.

Zprávy z projektu

 • Bazální stimulace
 • Co nás čeká nového?
 • Kroužek: Tradiční řemesla
 • Kroužek: Hudebně-dramatický
 • Výuka plavání
 • Psychologická, logopedická a fyzioterapeutická intervence
 • Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků
 • Hudební den
 • Seminář - Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním
 • Celostní pojetí muzikoterapie
 • Návštěva Základní školy a Střední školy Březejc
 • Závěr projektu
 • Udržitelnost projektu

 • Netradičně v přírodní zahradě
 • Mgr. Bc. Danielková Drahomíra
  ředitelka školy

  Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
  .