Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

"Máme rádi zvířata II" - výlet do Žlebů

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

V rámci udržitelnosti projektu – „Žiji, tedy jsem“ - s environmentální tematikou, v aktivitě „Máme rádi zvířata“- jsme se tentokrát vypravili na výlet do obory ve Žlebech.

Měli jsme zejména možnost pozorovat jeleny v jejich přírodním prostředí i při krmení. Seznámili jsme se s některými zástupci naší přírody, např. s daňky, muflony, černou zvěří, s kunovitými šelmami, vodními ptáky i dravci. Z blízkosti jsme viděli sovu pálenou, kalouse ušatého, výra velkého, poštolku pestrou, sokola stěhovavého, káně lesní, orla stepního i supa afrického. Součástí programu bylo lukostřelecké vystoupení s výkladem o použití luků v historii a dnes. Nejlákavější byla možnost vyzkoušet si lukostřelbu a ti nejšikovnější z nás se mohli radovat z nádherných odměn.

Máme rádi zvířata

  • Zpět na hlavní stranu
  • Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .