Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

"Máme rádi zvířata III - projektový den"

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

V rámci udržitelnosti projektu Žiji, tedy jsem proběhl i letos v lednu každoroční projektový den v rámci aktivity Máme rádi zvířata. Společně jsme se vypravili do lesa se spoustou laskomin pro zvířata, která v zimě hledají potravu jen těžko. Samozřejmě ani krmítka na školní zahradě nezůstala prázdná, odměnou nám pak byla pestrá a veselá ptačí společnost.

Kdo do přírody nevyrazil, absolvoval náhradní program zaměřený na zvířata, jejich život, stavbu těla, potravu a další. Připravené úkoly plnila každá třída podle věku, možností a schopností žáků. Jednalo se zejména o různé hádanky, křížovky, kvízy, pexesa, slovní úlohy, úkoly z matematiky, z přírodopisu, z českého jazyka, zkrátka téma zvířata se objevilo ve všech předmětech. Obohaceni o další vědomosti se už teď těšíme na další ročník celé akce.

Máme rádi zvířata

  • Zpět na hlavní stranu
  • Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .