Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Projekt "Přírodní zahrada"

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

„Přírodní zahrada“ je název projektu, který se naší škole podařilo získat z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a probíhá od 1. 2. 2013 do 31. 4. 2014. Zaměříme se v něm na pozemek kolem internátu školy, který je v současnosti využíván k výuce pěstitelství, k odpočinkové i sportovní činnosti. Rádi bychom z něj udělali živou přírodní učebnu, která by byla využitelná ve všech vyučovacích předmětech. Zahrada bude sloužit nejen žákům, ale i mnoha různým druhům menších živočichů – v divokém koutku, v hmyzích domečcích, v ptačích budkách, ve slunné skalce, na barevné louce i v kvetoucích keřích – tam všude budeme pozorovat život. Těšíme se i na stavby z vrbových proutků, které doplní herní prvky současné zahrady. Většinu prací spojených s budováním přírodní zahrady budou vykonávat žáci a pedagogové školy, pouze prořez stromů zajistí odborníci. Záchytný systém na dešťovou vodu,mulčování, zelené hnojení i kompostování – to jsou činnosti, kterými chceme žáky naučit, jak obhospodařovat zahradu bez velkých nákladů a v souladu s přírodou.

  • Zprávy z projektu
  • Den otevřených dveří
  • Mgr. Bc. Danielková Drahomíra
    ředitelka školy

    Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .