Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Přírodo, kde jsi?

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

V rámci udržitelnosti projektu Žiji, tedy jsem proběhl na naší škole projektový den s názvem Přírodo, kde jsi?. Tento projekt probíhal na naší škole v období od 1. 11. 2009 do 31. 5. 2012 a v současné době probíhá jeho udržitelnost. U dětí stále podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí a tím přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí. Všechny akce jsou pro nás neustále zábavné, poučné a velmi často silně působivé na city dětí. Konkrétním přínosem je zajímavější a netradiční způsob výuky bližší žákům.

Během projektového dne byly pro žáky připraveny tematické materiály, které následně zpracovávali s pomocí encyklopedií a internetu do pracovních listů . Získané informace využijí v nadcházejícím kole botanické soutěže, které se uskuteční na naší škole. Někteří žáci vyrazili za plněním úkolů do přírody, kde pozorovali probouzející se stromy, květiny, ale i celé zahrady, kde se ukazovaly první květy bledulek, sněženek a jiných prvních poslů jara.

Přírodo, kde jsi?

  • Zpět na hlavní stranu
  • Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .