Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Projekt „Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř“ – „Žiji, tedy jsem“

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

Cílem naší školy je zvyšování kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z tohoto důvodu jsme na jaře roku 2009 vypracovali projekt „Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř“ – „Žiji, tedy jsem“, který byl schválen v září 2009 krajem Vysočina. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Projekt je na základě analýzy a vyhodnocení současné situace zaměřen na zkvalitnění velice aktuální environmentální výuky.

Projekt bude u dětí podněcovat aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí a tím přispěje k utváření jejich zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí. Návštěvy ZOO, ekofarmy, čističky odpadních vod, lesa, přírody jsou nejen zábavné a poučné, ale často silně působivé na city dětí. Všechny prožitky se následně odrazí i v dalších činnostech, v hudební výchově, ve výtvarné činnosti a při práci s přírodními materiály děti objeví i tvůrčí uspokojení.

Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“

Konkrétním přínosem je zajímavější a netradiční způsob výuky bližší žákům, získání nových přístrojů, získání přírodní učebny, kde bude možnost teoretické poznatky ověřit v praxi.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci ZŠ a PŠ Chotěboř a děti Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. Další cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ a PŠ Chotěboř.

Celý projekt byl zahájen 1. listopadu 2009 a skončil 31. května 2012. V současné době probíhá jeho udržitelnost, velkou pozornost věnujeme zejména tématům život, příroda, životní hodnoty a vývoj lidské společnosti.

Udržitelnost projektu

Mgr. Bc. Danielková Drahomíra
ředitelka školy

Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
.