Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Opakovat se dá i za pochodu

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

V rámci udržitelnosti projektu Žiji, tedy jsem proběhl na naší škole projektový den s názvem Opakovat se dá i za pochodu. Tento projekt probíhal na naší škole v období od 1. 11. 2009 do 31. 5. 2012 a v současné době probíhá jeho udržitelnost. U dětí stále podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí a tím přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí. Všechny akce jsou pro nás neustále zábavné, poučné a velmi často silně působivé na city dětí. Konkrétním přínosem je zajímavější a netradiční způsob výuky bližší žákům.

Během října jsme využili jednoho z posledních slunečních dnů a vypravili jsme se za poznáním do přírody. Naše trasa vedla lesem směrem do nedaleké Libice nad Dobravou. Cestou se žáci prostřednictvím rozličných úkolu zábavnou formou učili orientovat v terénu podle světových stran, poznávali stromy, keře a další zajímavosti v přírodě. Nechybělo ani tradiční opekání buřtů.

  • Zpět na hlavní stranu
  • Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .