Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Seminář: Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

V pondělí 27.řijna 2014 v rámci projektu Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu uskutečnil na naší škole seminář s názvem Problémové chování děti a způdoby práce s tímto chováním. Kurz byl veden zážitkovou metodou učení s aktivním zapojením všech účastníků, důraz byl kladen zejména na získání praktických dovedností.

V první části semináře jsme získali teoretický vhled do problematiky nevhodného chování žáků, v druhé části jsme se zaměřili na konkrétní náměty práce s problémovými žáky, především jsme se věnovali tématu nastavení hranic mezi žáky a pedagogy v kombinaci s udržením kázně ve třídě.

  • Zpět na hlavní stranu
  • Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .