Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Projekt "Učíme se za školou" - místně ukotvené vzdělávací programy, r.č. cz.1.07/1.1.36/02.0063

Učíme se za školou

Projekt "Učíme se za školou" je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Projekt probíhá na naší škole od března 2013 a bude ukončen v květnu 2015.

Cílem projektu je ve spolupráci s Chaloupky o.p.s, školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání zvýšit kompetence žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj za pomoci místně ukotveného učení, za využití mezipředmětových vazeb a zejména získáváním zkušeností, prožitků a zážitků během výuky ze světa "za školou".

Projektu se kromě naší školy účastní i Základní škola a Mateřská škola Oudoleň, Základní škola a Mateřská škola Zhoř a Základní škola Okříšky.

V rámci projektu budou probíhat klíčové aktivity:

Výstupem projektu jsou semináře pro učitele zaměřené na místně ukotvené učení, metodické a podpůrné materiály, nově připravené a realizované vzdělávací programy pro žáky.

Zprávy z projektu

Díky prostředkům z projektu bylo rovněž pořízeno nářadí, zahradní výukové prvky a zahradní nábytek, čímž byla vyrazně ovlivněna kvalita výuky.

Mgr. Bc. Danielková Drahomíra
ředitelka školy

  • Zpět na hlavní stranu
  • Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .