Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Závěr projektu

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

V současné době končí v naší škole 22 měsíců trvající projekt s názvem Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem bylo zlepšit rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Během posledních měsíců někteří pedagogové absolvovali kurzy tradičních řemeslných technik, arteterapie a všichni prošli kurzem Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním.

Díky projektu bylo pro žáky zavedeno mnoho nových terapií. K těm nejoblíbenějším se rozhodně řadí muzikoterapie, všichni pevně doufáme, že se nám v ní podaří pokračovat – buď spolu s muzikoterapeuty nebo v rámci výuky díky zakoupeným hudebním nástrojům.

Když mají přijet pejsci s canisterapeuty, všichni se též moc těší. Rodiče žáků si velmi chválí možnost cvičení dětí s paní fyzioterapeutkou. Tuto možnost se pokusíme zachovat i nadále. A bazální stimulaci, kterou provádí pedagogové během výuky, mají naši žáci také velmi rádi. Jde o příjemnou jemnou stimulaci, která rozvíjí všechny druhy vnímání, komunikaci…

Hudebně-dramatický kroužek bude nadále nacvičovat své hudební pohádky a další taneční vystoupení, které sklízejí velké úspěchy. A nově zavedená tradiční řemesla jako košíkaření, drátování, smaltování i textilní techniky budou ozvláštňovat výuku i v dalším období.

Na závěr můžeme konstatovat, že projekt byl velmi přínosný jak pro pedagogy, kteří si díky němu zvýšili svou odbornost, tak pro žáky, u kterých zavedení všech terapeutických služeb podnítilo aktivitu, tvořivost, toleranci a ohleduplnost, a dále umožnilo rozvíjet se v oblastech, které by běžná výuka nepokryla.

Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
.