Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Zájmové vzdělávání: Školní družina – „Barevný svět“

Školní družina je určena žákům ZŠ a PŠ Chotěboř a to především žákům prvního stupně a žákům dojíždějícím, kteří po vyučování čekají na autobus. Vzhledem k tomu, že při škole není zřízen školní klub, do ŠD docházejí i žáci druhého stupně. Aktivity se staršími žáky probíhají od 15.00 hodin.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času po skončení výuky v odpoledních hodinách. Zaměření činností je spojeno s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností atd.. Součástí náplně jsou také školní kroužky.

Rozsah denního provozu ŠD:

Školní družina využívá ke svému provozu samostatnou učebnu, která se nachází v budově školy.

Fotogalerie

 • Návštěva České spořitelny
 • Šikovné ruce
 • Čarodějnice
 • Poznávání města Chotěboř
 • Návštěva Zdravotnického střediska
 • Karneval
 • Návštěva Gymnázia Chotěboř
 • Policie ČR
 • Účesy pro malé princezny
 • Turnaj ve vybíjené
 • Čarodějnický rej
 • Červnové odpoledne
 • Příprava zmrzlinového poháru
 • Pěvecké odpoledne
 • Karneval
 • Pečení vánočního cukroví
 • Odpoledne plné her a soutěží
 • Časový plán vzdělávání a obsah vzdělávání

  Školní družina funguje po dobu 10 měsíců (v běžném školním roce). Činnost družiny je dána měsíčními plány zaměřenými na různá témata a týdenní skladbou, kde jsou zahrnuty všechny výchovně-vzdělávací oblasti. Družina umožňuje žákům pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní aktivity, odpočinkové aktivity a přípravu na vyučování. Zaměřuje se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného času. V průběhu školního roku družina také spolupracuje na projektech a aktivitách pořádaných školou.

  Školní družina se v rámci celého školního roku snaží prohlubovat znalosti a dovednosti dětí, směřující především k rozvoji komunikace, sociálních vztahů, mravních měřítek a k aktivnímu trávení volného času.

  Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
  .