Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.                           

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2011
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2012
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2013
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2014
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2015
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2016