Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Základní škola

Hlavním cílem naší školy je umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí a dovedností při respektování jejich individuálních zvláštností. Veškeré cíle výchovné a vzdělávací práce směřují k zapojení žáků do běžného života. V souladu s novelou školského zákona platného od 1.září 2016 poskytuje naše škola žákům podpůrná opatření v pěti stupních. Podpůrná opatření 1.stupně poskytuje škola i bez konzultace a rozhodnutí pedagogicko-psychologicke poradny nebo speciálně pedagogického centra, podpůrná opatření 2.-5.stupně stanovuje vždy pouze školské poradenské zařízení.

Absolventi naší základní školy nastupují do takových zaměstnání, kde vykonávají především fyzickou práci. Proto už ve škole je věnována značná pozornost právě předmětům, které rozvíjejí jejich manuální zručnost, navýšen je zejména počet hodin pracovního vyučování. Žáci se zde učí pracovat s různými materiály, učí se základům šití, pletení, péči o domácnost, vaření, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně…

Po skončení základní školy mohou žáci pokračovat v dalším vzdělávání v naší praktické škole jednoleté či dvouleté nebo na některém z odborných učilišť. Ta nabízejí mnoho zajímavých učebních oborů pro dívky i chlapce (tesař, truhlář, zedník, kuchař, malíř- natěrač, švadlena, opravář zemědělských strojů, cukrářka, strojní zámečník, zahradník, aranžérka květin, …).

Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
.