Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníku

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

Jednou z klíčových aktivit projektu je Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků. Tato klíčová aktivita je zaměřena na dvě oblasti – další vzdělávání pedagogických pracovníků a výměnu zkušeností pedagogických pracovníků, kteří pracují s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

V rámci této aktivity navštívili pedagogičtí pracovníci zařízení, která poskytují dětem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností. Dne 10. 3. 20104 proběhla návštěva v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ Pardubice a v Dětském rehabilitačním centru LENTILKA Pardubice. Dále byla uskutečněna exkurze do Základní školy a Praktické školy Jihlava dne 7. 5. 2014.

Pedagogičtí pracovníci si vzájemně vyměnili zkušenosti, poznatky o práci s žáky s SVP. Načerpali další znalosti z oblasti uplatňování moderních speciálně pedagogických metod – arteterapie, ergoterapie, orofaciální stimulace, polohování, bazální stimulace, trampolining apod.

Získané informace a dovednosti z těchto exkurzí obohatí práci pedagogických pracovníků naší školy.

Mgr.Bc.Danielková Drahomíra
ředitelka školy

  • Zpět na hlavní stranu
  • Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
    .